חילוק שברים. שבר (מתמטיקה)

לאיזה חלק מתלמידי הכיתה תיק חום? איזה חלק יאכל כל סועד? משמאל לה נרשם חלקו השלם של המספר, ומימין לה נרשם חלק השבר של המספר
שבר שבו למונה ולמכנה אין גורם משותף נקרא שבר מצומצם את הנקודה העשרונית, כפי שאנו מכירים אותה, הציג המתמטיקאי הסקוטי בשנת

הכפלה של המונה והמכנה של שבר נתון במספר שלם שונה מ- אינה משנה את ערכו.

6
שבר (מתמטיקה)
שיעור 1: היכרות עם שברים שבר מתאר חלק משלם
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
כפל שברים — מכפילים מונה במונה ומכנה במכנה
שבר (מתמטיקה)
המכנה המשותף המיידי הוא מכפלת שני המכנים
כמה סופגניות מאוד מתוקות יש במאפיה? יחד עם בעיות מילוליות עם שברים שלוש הגושים נמכרים ל 100 לקוחות בחלקים שווים
בדף זה קישורים לכמעט כל נושא הקשור לשברים פשוטים או שברים עשרוניים שבר כזה גדול מ- וקטן מ-

בשבר המדומה ערכו המוחלט של המונה גדול או שווה לערכו המוחלט של המכנה.

22
שברים
המשך הפתרון הוא כמו שלמדנו ב"שברים עם אותו מכנה"
שברים
אם מחלצים משבר מדומה את כל השלמים שבו מתקבל מספר מעורב
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
בצורת רישום זו נשמרת שיטת הספירה העשרונית
איזה חלק מהארגז יקבל כל קונה? מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט על מנת לעשות זאת עליכם לדעת לקרוא טוב את השברים העשרוניים כל שבר עם מונה ומכנה שלמים אפשר לצמצם, באמצעות חלוקת המונה והמכנה בגורם המשותף שלהם
כאשר אנו צריכים להחליט איזה שבר יותר גדול נשנה את מכנה השברים כך ששתי המכנים יהיו בעלי אותו מכנה איזה חלק מהתל אביביים הולך לפחות פעם בשבוע לים? על מנת לצמצם או להרחיב שברים יש לחלק או להכפיל את המונה והמכנה באותו מספר

שברים עשרוניים למעלה בדף יש קישורים לשיעורים מפורטים בכול נושא הקשור לשברים.

7
שברים
זה סיכום של התוכן שנמצא בקישורים
שברים
נפתור את התרגיל: תשובה: האורז חולק ל- 6 קופסאות
חילוק שברים פשוטים ומעורבים
אני ממליץ להשקיע בהבנה של נושא זה ולהיות עקשניים