נחמה ליבוביץ. תורתה של נחמה ליבוביץ

כפי שהעיר ר"י שילת, ביטוי לעיקרון זה מצוי אף ב"משנה תורה" גופו, בהלכות קידוש החודש כד, יז : וטעם כל אלו החשבונות אמר לי: השתא קאמר: מאיר בני אומר
הרב אנסבכר נולד בפרקנפורט תרס"ח , שם למד בבית הספר היהודי של קהילת "קהל עדת ישורון" מיסודו של רש"ר הירש נחמה מכריעה לטובת דרכו ה"מהפכנית" של הרשב"ם, בטענתה שדבריהם של יוסף והאחים בהמשך העלילה מחזקים פירוש זה דווקא: הצהרת יוסף - "כי גנֹב גֻנבתי מארץ העברים" מ, טו כלומר על ידי המדיינים הסוחרים; קריאתו הנואשת של ראובן "

הדיוק מלמד שהפסוק משמות אינו יכול להוכיח שפרוש "שעה" אצל קין והבל הוא "פנה".

3
שיחה:נחמה ליבוביץ
ואמנם מבחינתה של נחמה אין לראות באשת פוטיפר דמות כשאר הדמויות המורכבות המככבות בסיפורים אלה
נחמה ליבוביץ
ליבוביץ למדה מפי מורים פרטיים עברית ו, עוד בטרם החלה ללמוד ב
תורתה של נחמה ליבוביץ
בכך נחמה מחזקת את המגמה הדליברטיבית, המעדיפה את התהליך ואת העיון העצמאי על פני המגמה האידאית, המחייבת את המסקנה ואת ההכרעה הסמכותית
מכל מקום ניסחתי לעצמי את התשובה שנראתה לי קרובה לנדרש
נדמה שבני אדם שולחים ונשלחים לצרכיהם, הולכים, כושלים, נופלים, קמים, מטפסים בגרם המעלות, נופלים שוב וקמים ועולים; אך ניווכח שהקב"ה הוא השולח, מוליך, משפיל אף מרומם ומושיב עם נדיבים

עריכת החשיבה על-פי דרכי החשיבה העבריים: סמיכות, דיוק, קל וחומר, בנין אב וכד'? ב-1930 נישאה לדודה אחי אביה ליפמן ליבוביץ, שהיה מבוגר ממנה ב-29 שנים.

13
נחמה ליבוביץ
נחמה ליבוביץ' קיבלה את התשובות וסברה כי נכון להגיד לה לאותה נערה שתחדל לעסוק בתנ"ך שכן חבל על הזמן של שתיהן בכתיבת ובדיקת התשובות
להכיר את נחמה ליבוביץ' מהסיפורים
היא למדה במשך שנתיים ב שב, שם למדה מפי , ו
נחמה ליבוביץ'
אפשר שהיה זה קרבן רגיל וכשר, ולא מצאנו שקרבן חייב להיות מן המובחר, והרי יש קרבן עולה ויורד, ו- "אם לא מצא ידו די שה" יכול להביא אפילו מן העוף
ולא את גזרת ת"ח ובודאי לא את השואה של זמננו ולא את דברי ר' יהודה הלוי: יונה נשאת על כנפי נשרים וקיננה בחיקך תוך חדרי חדרים, למה נטשת נודדה ביערים ומכל הצדדים פורשי מכמורים" ולא את דברי המשורר בן זמננו "לך זרוע אף קרדום, וכל הארץ לי גרדום" - ואעפ"כ אינני סבורה שיש בזה זריעת שנאה להמוני המין האנושי הגיליונות שבהם שאלותיה של ליבוביץ' נשלחו לתלמידים, סטודנטים, מורים ומחנכים בארץ ובעולם כשהם מסומנים על פי דרגות קושי
אכן ראובן הוא הבכור הביולוגי אך בתנ"ך לא הביולוגיה קובעת אלא התכונות הפנימיות והסגולות הרוחניות לכן לא הבנתי מדוע אסור לנו לראות את עמדת עשו מול יעקב בכל נדורות ולא להגיע מתוך זה לשנאה ולרצון לנקמה, כי אם לצפיה לאחרית הימים, ולתפלה אמתית של "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך"

חכמים אחרים פירשו בדרך שונה.

16
נחמה ליבוביץ'
לנו נראה שהריבוי נובע מן האופי השונה של המקראות
תורתה של נחמה ליבוביץ
ופלא מכבוד שעשוה לה במותה שם וכן בכל מקום שבאתה לשם כי היה שמה נודע וריחה נודף במדינות למעלתה
האמת ממי
בהזדמנות זו יורשה לי להביע תודתי העמוקה על שניתן לי ללמוד מפיך