שעה היסטורית. שעה היסטורית

שעה היסטורית עם פרופסור הרסגור ז"ל, היא תכנית הרדיו שהכניסה אותי לתחביב של האזנה להרצאות וזה מספיק חשוב בשביל להקדיש לה דף
תבנית זו נמצאת בבקרת , שמופעלת בוויקיפדיה העברית

לא לכל התוכניות יש שם ועל כן אם פרמטר זה לא יוצג, לא ייכתב שם בקישור.

שעה היסטורית
הפרופסור עזב אותנו אבל יש ברשת מספר אתרים מהם אפשר להוריד הקלטות
תבנית:שעה היסטורית
גל"צ ממשיכים לשדר שידורים חוזרים כל שבוע, וניתן להאזין להם ב
Index of /non categorized (627
כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית

.

8
Index of /categorized 477
שעה היסטורית
Index of /categorized 200