מתי הבחירות לכנסת ה 24. הבחירות לכנסת השלישית

ראש הממשלה מצביע ב כאשר שב בן-גוריון לשולחן הממשלה ב- היה ברור כי ימיו של שרת בתפקיד ספורים לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה
בבחירות אלו נראה היה בתחילה כי המתחרה הגדולה של מפלגת השלטון תמשיך להיות מפלגת , אך כאשר נספרו הקולות התברר כי כוחם של הציונים הכלליים ירד מאוד, וכן ירד כוחה של מפא"י, ולעומת זאת בראשותו הכפילה את כוחה והפכה למפלגה השנייה בגודלה הממשלה החדשה, שכללה את מפא"י, הפרוגרסיבים, הדתיים הלאומיים, אחדות העבודה ומפ"ם, ובסך הכול 73 מנדטים, הוצגה בפני הכנסת על ידי בן-גוריון ב-

בנוסף ביקר את הציונים הכלליים אחת מהסיסמאות שלו הייתה "צא! האתגר הראשי שעמד בפני ממשלה זו, וכך הוצגו הדברים גם על ידי בן-גוריון בנאום הצגת הממשלה, היה המצב הביטחוני בגבול הדרום.

8
הבחירות לכנסת השלישית
בבחירות אלו שמרה מפא"י על רוב סולידי של כ-58%, ומתחרותיה במחנה הפועלי, ו, ירדו במעט
הבחירות לכנסת השלישית
אחדות העבודה הצליחה אף היא לסחוף קהל במסריה האקטיביסטים
הבחירות לכנסת השלישית
במאי הוטמנה פצצה בדפוס "ישראל" בתל אביב, שבו הודפס השבועון ""
לעיתים היה מוציא מכיסו שטר של וטוען כי על אף שמפא"י קיבלה מ אלף דולר עבור כל תושב בישראל, הרי שכסף זה לא הגיע אל האזרחים באסיפות אלו היה נואם בחריפות כנגד השחיתות הממסדית של מפא"י
פצצות שהוטלו באסיפות הציונים הכלליים, וליד דירתו של ראש עירית גרמו לסערה, אך לא פגעו באיש התפצלה, כאשר , אשר ייצג את הפלג השמאלי במפלגה, הצטרף ל, והפלג הימני הקים מפלגה בשם אשר רצה בבחירות אלו בצורה עצמאית

.

14
הבחירות לכנסת השלישית
דרישתו של בן-גוריון מהבוחר הייתה כי ייתן למפא"י רוב מוחלט, אשר יסייע לה בהפיכת שיטת הבחירות לשיטה אזורית, דבר שיתקן את המערכת הפוליטית מטרה שבה תמך בן-גוריון כל ימיו
הבחירות לכנסת השלישית
שרת הגיש את התפטרות הממשלה, והקים מיד ממשלת מעבר בלי הציונים הכלליים
הבחירות לכנסת השלישית
כך, לדוגמה, הופעלו כוחות במקרים שונים לאחר היוועצות בין בן-גוריון לדיין, בלי שראש הממשלה יהיה שותף להכרעות
בו בזמן תקפו את הגישה המדינית של שרת, האשימו אותו בפשרנות יתר וקראו לאקטיביזם במשפט הואשם בהוצאת דיבתו של קסטנר, אך סניגורו של גרינוולד, , הצליח להפוך את המשפט למשפטו של קסטנר, שהיה מאנשי ממסד מפא"י, ושל משטר בכללו, אשר לא עשה כביכול את המרב להצלת יהודי אירופה
המשא ומתן היה מסובך בשל הצורך להיענות הן לדרישות הדתיים, הן לדרישות הציונים הכלליים והפרוגרסיבים, והן לדרישות מפלגות השמאל ואכן, עיקר הסערה במערכת הבחירות נסבה סביב היריבות בין מפלגה זו ובין מפא"י, והמשבר שחוללו הציונים הכלליים בעניין קסטנר

יו"ר ועדת הבחירות ראש הממשלה היוצא מפלגת ראש הממשלה היוצא ראש הממשלה הנבחר מפלגת ראש הממשלה הנבחר הבחירות לכנסת השלישית התקיימו ב- , , ותוצאות קבעו את הרכב הסיעות ב.

הבחירות לכנסת השלישית
הבחירות התקיימו בצמוד אל הבחירות המוניציפליות, מסורת שעתידה הייתה להישמר במשך מספר מערכות בחירות
הבחירות לכנסת השלישית
של עמדה עתה לאחר מבחנים קשים בפרשת ובעניין קסטנר
הבחירות לכנסת השלישית
אל מול מפלגות אלו עמדו מפלגות נוספות