مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 5. مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 6 مترجمة True Beauty ح6

4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220, 1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
050980392156862744 ;padding: 10px;border-bottom: 1px solid rgba 255, 255, 255,

1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier.

مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 6 مترجمة True Beauty ح6
5 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 250,52,52,
مسلسل الجمال الداخلي الحلقة 5 مترجمة
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 9 مترجمة True Beauty ح9
6196078431372549 ; height: 45px; color: fff; background: -webkit-linear-gradient 2c2c2c, 111 ; background: linear-gradient 2c2c2c, 111 ; border-bottom: 1px solid rgba 255,255,255,
2196078431372549 ;box-shadow:0 5px 4px rgba 0,0,0, 5 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 250,52,52,
2196078431372549 , 151515 ;background:linear-gradient rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4, 4 ;z-index: 5;width: 48px;height: 48px;text-align: center;line-height: 48px;box-shadow: fff 0 0 0 2px, rgba 0, 0, 0,

8196078431372549 ;padding-top: 8px;font-family: font;color: 000;font-size: 18px;border-radius: 7px;box-shadow: 0 0 10px rgba 0, 0, 0,.

3
مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 5 مترجمة True Beauty ح5
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,
مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 6 مترجمة True Beauty ح6
1s all ease;background: 161616;opacity: 0;-webkit-transform: scale
مسلسل الجمال الحقيقي الحلقة 5 مترجمة
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,