גזירת פונקציית שורש. חוקי גזירה של פונקציות מתוך הספר מתמטיקה א' לכלכלנים

תחום הגדרה: הביטוי שמתחת לשורש מוכרח להיות אי-שלילי כלומר חיובי או אפס לכן: תרגיל 6 פתרון יש שתי דרכים לפתור את התרגיל הזה
שורש רביעי של x בחזקת מינוס 5 2 נפשט את הביטוי על ידי כפל וצמצום

תרגיל 8 משלב נגזרת מנה עם נגזרת מורכבת.

נגזרת מורכבת
הפונקציה הראשונה היא פונקציית השורש
משוואת משיק לפונקציית שורש
תרגילים עם פתרונות מפורטים בחלק זה 7 תרגילים בנושא נגזרת שורש
חוקי גזירה של פונקציות מתוך הספר מתמטיקה א' לכלכלנים
נקודות קיצון: על מנת למצוא נקודות חשודות לקיצון של הפונקציה, נגזור את הפונקציה ונשווה את הנגזרת ל — 0
למה אם תהיה פונקציה אחרת צריך לגזור אותה ולהכפיל? לגבי הפונקציה כולה מצאנו בנקודות קיצון שנקודת הקיצון שלה 3,5 היא מקסימום תרגיל 6 הוא נגזרת מנה
למשל הביטוי הזה הוא חיובי תמיד בדף זה אנו מתאמנים על גזירה של הפונקציה

כך קיבלנו שתי פונקציות שורש נפרדות שאנו צריכים לחשב נגזרת המנה שלהם.

12
מחשבון נגזרת
הפונקציה עולה או יורדת בכל תחום הגדרתה
משוואת משיק לפונקציית שורש
הביטוי שווה ל-0 רק אם המכנה מתאפס
נגזרת שורש
המקדם של lnx הוא מספר קבוע '4'