לשון מחוץ לקופסה. אוהבים את השפה העברית

לצד הדגם צירפו התלמידים כרטיסייה ובה כתבו פתגם ומשמעותו רעיונות אלו פורסמו לראשונה בקבוצת הפייסבוק "" אותה נועה הקימה, ומטרתה להפוך את הלמידה לחוויה רבגונית לכמה שיותר תלמידים
בהתאם לתפיסתה החינוכית של נועה, השיעורים נערכו באמצעות פעילויות שוברות שיגרה, שדורשות חשיבה ויצירתיות מצד התלמידים במהלך הפעילות ענו התלמידים על שאלון שכלל שאלות על תהליך בניית הדגם, מדוע בחרו בפתגם שנבחר ובאיזה מצב אפשר לדעתם להשתמש בפתגם שבחרו בפעילות וכדומה

לצד הפרסומת או הכרזה צירפו התלמידים כרטיסייה ובה כתבו את החלופה שנבחרה וכיצד נוצרה.

14
אוהבים את השפה העברית
דוגמאות לשאלות עליהן ענו התלמידים:
אוהבים את השפה העברית
הרעיון שלי נועה בן חמו, מורה ללשון לכיתות ז'-י"א בבית הספר אורט רוגוזין מגדל העמק, ערכה בכיתתה מספר שיעורים לקראת יום השפה העברית
אוהבים את השפה העברית
בשיעור זה התבקשו התלמידים להכין סרטון פרסומת או כרזה פרי עטם לחלופה עברית שבחרו מתוך אתר האקדמיה ללשון העברית
לסיום התלמידים כתבו והסבירו מדוע מילה זו אהובה עליהם כל כך המילה שלי לכבוד יום השפה העברית התבקשו התלמידים להכין בול או תמונה באינסטגרם למילה בעברית שאותה הם אוהבים במיוחד
נוסף על כך מילאו התלמידים שאלון שכלל שאלות על תהליך יצירת הפרסומת ואם לדעתם המילה העברית צפויה להחליף את המילה הלועזית בשיעור התבקשו התלמידים לבחור פתגם או ניב בשפה העברית ולבנות דגם הממחיש אותו

.

9
אוהבים את השפה העברית
התלמידים אף נדרשו לכתוב משפט ולשלב בו את החלופה העברית שבחרו
אוהבים את השפה העברית
לצד הבול או התמונה צרפו התלמידים כרטיסייה בה כתבו מהי המשמעות המילונית של אותה מילה, וציינו פתגמים בהם מופיעה המילה שבחרו
אוהבים את השפה העברית
השיעורים נועדו להרחיב את הידע ואת אוצר המילים של תלמידיה