חנן פילו. הזכות לעשות שימוש בשם המשפחה

אבל, לא בכל מקום בו ייעשה שימוש בשם דומה, אפילו באותו תחום פעילות, או תחומים משיקים, תמצא בהכרח ההצדקה להורות על מניעת המשך השימוש בשם על ידי מי מבין הצדדים מתוך תחושת אחריות לפרויקטים אותם ניהל ולעובדים, המשיך חנן להגיע לעבודה עד ליום 10
חנן פילו מנהל פרויקטים ומנכ"ל משותף בחברת פילו אש , מספק פתרונות ייחודיים בפריסה ארצית בשוק מיגון האש בישראל לטענת התובעת, הנתבעת 3, פעלה ופועלת לשיווק ופרסום מוצרים ושירותים, בתחום מיגון האש, תוך שימוש בזכויות התובעת, בשמה, בסימניה, בסלוגנים הפרסומיים המזוהים עמה, במאפייניה השיווקיים והמסחריים ובמוניטין שלה

הנתבעים קיימו את החלטת בית המשפט ככתבה וכלשונה, ופעלו לעיצוב לוגו חדש תחת השם "חנן פילו — מיגון אש הבנים", ומיתוג מוצרי החברה באופן העולה בקנה אחד עם צו בית המשפט.

4
תא (מרכז) 16608
בהינתן אותו סכסוך, הבין חנן כי לא יוכל עוד להמשיך ולפעול במסגרת התובעת
ביהמ''ש קבע: ''פילו אש'' יישאר מותג אילתי
לטענת התובעת, מעשיהם של הנתבעים והשימוש שהם עושים בסימני המסחר שלה, עולים כדי מגוון עוולות אזרחיות, לרבות הפרת סימן מסחר רשום, הפרת סימן מסחר מוכר היטב, דילול סימן מסחר רשום, גניבת עין, הפרת הסכם, עשיית עושר ולא במשפט, גזל סודות מסחריים, התערבות לא הוגנת, תיאור כוזב, הטעיית צרכנים, רישום שם מטעה של חברה, רשלנות, הפרת חובה חקוקה ופגיעה בזכות יסוד: זכות הקניין
מנהל פרויקט ( nbvk pruhey )
לטענת התובעת, למן הקמתה ועד היום, מתנהלת פעילותה העסקית תחת שם וסימן המסחר הרשום "פילו אש" בעברית ו- PILO ESH באנגלית , וכך היא מוכרת בענף ובקרב לקוחותיה
בעקבות דיון שהתקיים ביום 8 מטבע הדברים, ביקש חנן, לעשות שימוש בשמו ובשם משפחתו עבור העסק החדש, בתחום בו קיימת משמעות רבה להיכרות האישית והקשר עם הלקוחות
לחנן ולאיריס מעורבות אישית במעשי ההפרה המתוארים ומשכך יש להטיל עליהם אחריות אישית התובעת פנתה לבית הדין לעבודה, בתביעה ובבקשה למתן סעדים זמניים, עוד בחודש מאי 2017

עם זאת, אותה הגנת שם, אינה הגנה מוחלטת, אלא יחסית, והשימוש בשם כפוף לכך שאכן ייעשה בתום לב ולא יתקיים חשש להטעיית הציבור עקב אותו שימוש.

26
אודות חנן פילו הגנה מאש
במסגרת הדיון אשר התקיים ביום 31
NFPA
לטענת התובעת, בעקבות סכסוך זה ומאבקי השליטה, החל חנן, אשר כאמור שימש באותה עת כמנכ"ל התובעת, במסע הרס של התובעת, תוך שהוא נוקט באלימות מילולית קשה ובאגרסיביות כלפי הדרג הניהולי, בנוכחות העובדים, ומתנהל באופן בלתי הולם כלפי לקוחות החברה
מנהל פרויקט ( nbvk pruhey )
בשנת 2017, פרץ סכסוך חדש בין חנן לבין בני המשפחה, וזאת על רקע רצונו של חנן לשלב את אשתו בפעילות החברה
הנתבעת 3 אף פונה, באופן ממוקד, אל לקוחות התובעת, ומציעה להם את שירותיה המתחרים כיום מחזיק חנן במניותיה של הנתבעת 3, ומכהן בה כדירקטור ומנכ"ל
לצד החשש אותו הביעה התובעת, לא ניתן להתעלם מהחובה לתת את הדעת גם למשמעות השימוש בשם על ידי מי שפעל ופועל תחת שם זה בדיוק, בתחום המדובר, במשך שנים רבות, כמו גם לעובדה כי מהראיות עלה כי היה בפעילותו זו של חנן עצמו כדי לתרום להיכרותו של ציבור הלקוחות את התובעת וחנן גם יחד, כמו גם את דבר היות חנן איש מקצוע בכיר בתחום של מיגון אש, וזה אשר גם שמו שלו מזוהה עם השם "פילו" ניהול פרוייקטים, מנהל פרויקטים, דירקטור לפרויקטים, תוכנית פרויקט, השלמת פרויקט, הצלחה בפרויקט, הצלחמה בניהול פרויקט, התגברות על קשיי פרוייקט, אפיוני פרויקט כיוון שלנהל פרויקטים בארגון זה לא פשוט

לבסוף, בשנת 2006 הוקמה התובעת, תחת השם : "פי.

13
תא (מרכז) 16608
חנן פילו הינו יועץ מוסמך בינלאומי בתחום הגנות האש חנן פילו מנהל פרויקטים ומנכ"ל משותף בחברת פילו אש , מספק פתרונות ייחודיים בפריסה ארצית בשוק מיגון האש בישראל
חנן פילו
הנתבעים הוסיפו וטענו כי במהלך השנים, ידע העסק המשפחתי, אשר הוקם ונוהל בפועל על ידי אב המשפחה, מר דוד פילו, עליות ומורדות, ואשר אף הביאו לסגירתו ופתיחתו מחדש תחת שמות שונים ובאמצעות חברות שונות, הרשומות על שם בני משפחה כאלה ואחרים
ביהמ''ש קבע: ''פילו אש'' יישאר מותג אילתי
הנתבעים הוסיפו וטענו כי המסמך אותו מכנה התובעת "הסכם בין דורי", אינו אלא מצגת עם הצעות לשינוי ארגוני בחברה, אשר לא נחתמה או אושרה על ידי מי מהצדדים, ומרבית ההצעות אשר נכללו בה אף לא יושמו בפועל