וואנט. Great Wall of China Map

אויף סטראטעגישע פונקטן, ווי די אטראקציע ארט אין בעדזשינג, איז דער געשטעלט פון די וואנט ארום 25 פיס הויך און 30 פיס ברייט קרוב לוודאי כי כאן השימוש במילה כותל נובע מדמיונו של כותל המזרח בבית הכנסת לכותל המזרחי של — שהרי בית כנסת הוא בבחינת "מקדש מעט", זכר למקדש
בהשאלה הצירוף הזה מציין מעמד מכובד ומיוחס בתוך קבוצה או ארגון די מויערן פלעגן געבויט ווערן פון ריזיגע שטיינער געמישט מיט ערד און ליים

כאפצעם האט געשריבן:הממ, דו האלטסט אז א נייע פרידאם סאפטוועיר האט מער עפס ווי ענדרויד? משמעותו המקורית של הצירוף כותל המזרח — וביידיש "מזרח וואנט" — היא הקיר המזרחי בבית הכנסת, הנחשב מכובד מיתר הצדדים על שום המקומות ב שבהם התפללו לכיוון שב כדברי : "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב".

28
Great Wall of China Map
איר רעדט פון די וואקסין וואס די דעמאקראטן האבן געשריגן ביז נאוועמבער דער דריטן, אז מען קען זיך נישט פארלאזן אויפן וואקסין?!?! אין אונזער פאל איז באקאנט די ווייסע שבת'דיגע "וואל אוו טשיינע" טישטעכער וועלכע ענדיגן זיך מיט די זעלבע דיזיין ווי די כינעזישע וואנט
Great Wall of China Map
כותל המזרח מסייע לעיתים להבחנה בין בתי כנסת לבתי כנסת
נייע פרידאם (טראמפ גענויגטע) פאון
די כינעזע וואנט איז באוואוסט אלס כינע'ס נאציאנאלע סימבאל וועלכע קען געזען ווערן אין ווייל די וואנט ציט זיך אויף הויכע בערג
בבתים יהודיים רבים נתלה על הקיר המזרחי סימן, "" — למשל, כתובת עם הפסוק "מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ מְהֻלָּל שֵׁם ה'" , המסמן את צד מזרח, על מנת שגם המתפלל יחידי יוכל למצוא את הכיוון לירושלים בנקל
דאס איז ספעציעל אזוי געבויט געווארן כדי דאס מיליטער זאל קענען מארשירן אויף די וואנט אן קיין שטערונגן עטליכע האבן געזאגט אז זיי האבן קלאר געקענט זען די וואנט ווי זי שלענגלט זיך לענגאויס די צפון גרעניצן

פון וועלעכע וואקסין רעדט איר?! לויט דאקומענטן פון יענע צייטן זענען די ארבייטער דורכגעגאנגן און איבערגעמאכט א שטח פון 1500 מייל 2400 קילאמעטער.

7
Great Wall of China Map
מקובל, שעל יד כותל המזרח יושבים מכובדי הקהילה, כגון ה וה, ומכך התפתח ה " יושב במזרח" בהוראה לחשיבות וכבוד, ולא בהכרח בקשר לישיבה בבית כנסת
Great Wall of China Map
אפגעזען פון איר היסטארישן ווערט האבן די קאמוניסטן אראפגעריסן די גאנצע מויער ארום די הויפט שטאט און נאך מויערן אין אנדערע שטעט
כותל המזרח
אינעם 16'טן יאָרהונדערט האבן טויזענטער ארבייטער זיך גענומען באהעפטן די אלע ווענט צו איין גרויסע מויער אבער אן פונקטליכע מאפעס איז עס געווען א שווערע ארבעט און ווי עס האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט האבן די ארבייטער געמאכט אסאך טעותים און די וואנט האט נישט דעגרייכט אלע שטעט