שברים פשוטים כיתה ד. צמצום והרחבת שברים

לכן עלינו להכפיל פי 5 את המונה על מנת לשמור על ערך השבר שווה ואז לבנות תרגילים על פי השברים החדשים
סיכום הנושאים הנלמדים בנושא שברים בכיתה ד רכזת מתמטיקה לריסה פרומסון את כל הנושאים שיילמדו במשך השנה ניתן לתרגל בכייף בעזרת המשחקים המצורפים

כן תוכלו למצוא מבחנים בחשבון לכיתה ד.

6
שברים פשוטים
למידה מעמיקה אני ממליץ לעשות דרך הקישורים שלמעלה ולא דרך הסרטונים
צמצום והרחבת שברים
הסרטונים נועדו להיכרות ראשונית עם החומר
תרגולון
מתחת לסרטון מופיע קישור לדף הכולל תוכן נוסף
ככל שתדעו את טוב יותר זה יקל עליכם בנושא זה
תרגיל 1 השלימו את התרגילים הבאים כך שערך השבר ישמר על מנת לעשות זאת נרחיב את השבר חצי לשברים אחרים השווים חצי

פתרון 4 פתרון אנו רואים שהמכנה צומצם פי 4.

4
בעיות מילוליות עם שברים כיתה ד
הרחבת שברים לעומת צמצום שברים כל שבר ניתן להרחיב הרבה פעמים
דפי עבודה ותרגול
תחום המיליון מספרים פריקים, ראשוניים , סימני התחלקות חזקות כפל חילוק כפל וחילוק - דו ספרתי בדו ספרתי - כפל כפל בתחום המיליון שברים פשוטים דפי עבודה בחשבון לחופשים © 2010 - 2009 כל הזכויות שמורות
תרגולון
לרוב בדף זה יופיע הסרטון הפשוט ביותר בנושא
סדר הקישורים הוא הסדר שבו נלמדים הדברים בבית הספר הבעיות בדף זה מבוססות על בעיות של שנכתבו על ידי משרד החינוך לתלמידי כיתות ד
למשל במספר שלמטה 3 הוא מונה השבר ו 5 הוא מכנה השבר לעומת זאת יש שברים שלא ניתן לצמצם

אני לא יכול לחשוב על תלמיד טוב ברמת חטיבה שלא מבין את הנושא הזה.

11
שברים פשוטים
הרחבת שברים כאשר מכפילים את המונה והמכנה של השבר באותו מספר ערך השבר נשמר וזה נקרא הרחבת שברים
צמצום והרחבת שברים
פתרון שבר שהמונה שלו הוא 1 והמכנה הוא 4
היכרות עם המונה והמכנה של השבר (כיצד לכתוב שבר)
נושא אחר הוא יחס בין גדלים