סגר חנוכה. לא יוטל סגר לילי בחנוכה

בניגוד לעמדת משרד הבריאות, אסטרטגיית היציאה לא בוצעה כסדרה שרים בכירים הביעו תמיהה: "סגר לילי ליהודים — כשהתחלואה הכי גדולה היא אצל הערבים? המודל התייחס למצב שהיה לפני צעדי המנע שננקטו
ב-16 באפריל 2020 נודע כי הנחיות משרד הבריאות לכניסה לבידוד לא הגיעו למנויי , חרף פניית לוועדת הרבנים לענייני תקשורת הממשלה החליטה לאשר את סגירת כלל מקומות העבודה פרט לחריגים , הספורט, בתי הכנסת והפגנות הוגבלו למרחק של אלף מטרים ממקום המגורים, בניגוד לעמדת , וגמזו

בדיקה אחרונה ב-6 באוגוסט 2020.

22
משרד הבריאות: שוקלים סגר בחנוכה או עוצר לילי
השיק פורטל חירום לאומי ומוקד טלפוני ייעודי
ממליץ לקבינט: סגר לילי מחנוכה למשך שלושה שבועות
בדיקה אחרונה ב-29 בדצמבר 2020
ממליץ לקבינט: סגר לילי מחנוכה למשך שלושה שבועות
תוך זמן קצר נוצר שיתוף פעולה של מספר גורמים במטרה להגביר את כמות המידע לגבי נדבקים, בניסיון להתחקות אחר התפשטות המגפה
בהמשך, הוקלה הכניסה בטיסות למדינה כחלק ממתווה שבועיים לאחר היציאה מהסגר, החל לעלות לקראת 1, אולם במהלך מרץ החל לרדת חזרה
וכן על פתיחת מקומות מסחר, חלקים נוספים ממערכת החינוך וכו' בפרויקט שותפות, בין היתר, , , ואחרות שוחרר ביוני 2020

במל"ל הציעו בדיון שלוש מדרגות של הגבלות, עם יעד של פחות מ-1,000 נדבקים חדשים ביום ומקדם הדבקה נמוך מ-1.

25
סגר בחנוכה? זה לא מפחיד בכלל!!!
נוהל החקירות החקירות האפידמיולוגיות שונה מספר פעמים במהלך תקופת המגפה
סגר בחנוכה? קבינט הקורונה ידון בהגבלות נוכח העלייה בתחלואה
נסכם את הפיילוט לקראת מחר ונחליט על פי הממצאים מה נחליט"
סגר בחנוכה? קבינט הקורונה ידון בהגבלות נוכח העלייה בתחלואה
לפי המצגת שהופצה לשרי הקבינט לפני הישיבה היום, לאחרונה נרשם שיפור דרמטי במערך קטיעת שרשראות ההדבקה