הקדמת קצבאות ביטוח לאומי 2020. מה גובה קצבת הנכות החדשה ומתי היא תעלה? כל מה שצריך לדעת

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006 עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע קצבאות ילדים ילדים שנולדו לפני 1
עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת אזרח ותיק בעקבות עדכון השכר הממוצע עלתה ההכנסה המרבית לקבלת קצבת אזרח ותיק באופן הבא: 1 החל מינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה, נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות הגבוהות- 4, 5 ו-6

תוספת של 493 ש"ח בעד כל ילד משני הילדים הראשונים.

22
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)
מענק ליולדת תאומים - 8,915 ש"ח
עדכוני גמלאות וגביה
תוספת של 784 ש"ח עבור בן זוג התלוי במקבל הקצבה
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)
התוספת לא תחולק עם הגוף המאשפז ותתווסף ל-20% שהנכה המאושפז מקבל לידיו כיום
בחישוב הכנסת האלמן לא תבוא בחשבון הכנסה בגובה 1,604 ש"ח מעבודה כשכיר או כעצמאי, מהכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה ומהכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו כגון: הכנסה מקופת גמל או כל תכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית שכר המינימום לשעה לפי היקף של 186 שעות חודשיות הוא 28
מקבלי קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה ישלם דמי בריאות בסכום מינימלי של 104 שקל דמי מילואים: תגמול מילואים משולם ע ידי הביטוח הלאומי למי שנקרא לשירות מילואים על פי חוק שירות ביטחון וכן למי שנקרא לאימון על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום מל"ח

ללא תלויים 6,014 ש"ח 57% מהשכר הממוצע.

מועד התשלום
הזכאות תלויה בתקופת הביטוח הצבורה
עיד אל אדחא (חג הקורבן) (זכות)
דמי ביטוח בריאות דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי 104 ש"ח
הקדמת קצבאות ביטוח לאומי לרגל ראש השנה
הקצבאות עדיין לא מאפשרות קיום בכבוד , אך ביחס לקצבאות ביטוח נכות שהיו עד העדכון האחרון , זו התקדמות