ירח נתן אלתרמן. יצירות מאת נתן אלתרמן

ב-1941 נולדה בתו תרצה לימים, המשוררת תרצה אתר ואז גם התפרסם ספרו "שמחת עניים", וב-1944 "שירי מכות מצרים" בית 2 בית זה פונה אל הנמען הנווד בתיאור המראות שיראה בדרכו
לערך העוסק במשמעויות אחרות של המילה, ראו במהלך ארבעה חודשים הופיעו 26 טורים

ב-1925 הגיעה המשפחה לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב.

25
יצירות מאת נתן אלתרמן
באוקטובר השתתף ב, אולם , , שחרד לגורלו של המשורר, הורה לשחררו את תחושותיו בקרב כתב בשיר ""
ירח
את פזמוניו, שהיו פופולריים מאוד, כתב לתיאטראות "" ו"" בשנות השלושים הארבעים והחמישים שנודעו במיוחד בביצוע , ולאחר מכן למופעי הזמר משיריו בשנות השישים "" ו"" מופע אותו ביצעו ו
נתן אלתרמן
בנובמבר 1934 עזב את "דבר" והחל לפרסם ב"" טור דומה אך בעל אופי פחות לירי ויותר , בשם ""
בעשור האחרון לחייו היתה שירתו מטרה לחיצי ביקורת סגנוניים רבים המשפחה התיישבה ב, ואלתרמן למד ב
במרכז הבית תמונה מטאפורית ייחודית המתארת רגע חד פעמי בו הברוש נראה ככידון והירח הוא חפץ ראש שהכידון תקוע בו את פזמוניו ניתן לחלק למספר תחומים: שירי אהבת המולדת "שיר בוקר", "" , שירי המאבק הלאומי לעצמאות "על אם הדרך", "", "", "" , שירים 'תימניים' "בכרמי תימן", "שולמית", "גדליה רבע איש", "אני מצפת", "מרים בת ניסים" , שירים רומנטיים "", "", "רינה", "אוריאנה" , שירי הומור "פורים פורימאטו", "", "לימון וצלחת" , שירי תל אביב "בכל זאת יש בה משהו", "צריך לצלצל פעמיים", "אלימלך", "תיבת הזמרה נפרדת"

השורה הקצרה "והירח", מזכירה את הסיבה לראייה המיוחדת של הכל: זהו ליל ירח.

26
אתר נתן אלתרמן
רבים משירים אלו הביעו מחאה נגד ה וביטויי תמיכה ב וב"" שלחמו בהם כגון "" ו""
יצירות מאת נתן אלתרמן
בגיל 19 יצא ל, תחילה ללימודים ב שב, וכעבור שנה עבר ללימודי ב, שם שהה שנתיים והשתלם כ
אתר נתן אלתרמן
במקביל המשיך לפרסם גם ב"כתובים" ב "נ