فاصل اعلا. تفاصيل احتفال الفنانة أحلام بعيد ميلاد ابنتها لولوة

از دست رفتن کسانی که با آنها زندگی و کار کرده ای برای بچه های سال اول برنامه سبک که تعداد شرکت کننده در آن هم زیاد بود، تدارک دیده میشد، تا بچه هاهمدیگر را پیدا کنند و این آشنائی پایه ای میشد برای برنامه های سنگین تر و طولانی تر با تعداد محدود
بعد از ج ان باختن احمد زيبرم، آندو به حسن نوروزی وصل می شوند

بجز اینها دانشجويان دیگری هم بودند، که نه در ارتباطات ذکر شده، بلکه از طرق ديگری با جریان های چریکی پیوند بر قرار کرده بودند.

29
هل تعلم
حسن نوروزی در اوایل پاییز ۱۳۵۱ از اسماعيل و ابراهيم می خواهد که در مشهد مستقر شوند
مسلسلات اجنبية مترجمة
اتاق کوه برای تعطیلات نوروزی یک برنامه ۱۵ روزه و یک برنامه ۷ روزه تدارک دیده بود
مسلسلات اجنبية مترجمة
برآمد های اعتراضی در میان روشنفکران و دانشجویان عمدتاً متأثر از جریان های چریکی بودند
از درون این جمع ، افراد زیادی از کانالهای ارتباطی گوناگون که مطلقأ مخفی بود ، در ازتباط با سازمان فداییان قرارگرفتند و با سرنوشت گوناگون روبرو شدند در اینجا حدی از خرد و دانش سياسی که منجر به انتخاب راه شده با یک تلاش جمعی برای نیل به هدف مشترک، در میان افرادی که نسبت به یکدیگر احترام و عاطفه دارند، به مهر و چسبندگی بسیار خوش آیندی بدل شده، که " آنرا حتی به روزگاران، نمی توان از دل برون کرد
حسن ورود ما به بند را از طریق شکاف پنجره اتاق به اطلاع رفقای بند بالا که قدیمی و ملی کش بودند، رساند یورش عظیم سال ۱۳۵۴ از اوایل سال ۵۴ ساواک دست به یورش عظیمی نسبت به نیروهای مذهبی و غیر مذهبی زد، که تا نیمه های سال ۵۴ تعداد زیادی دستگیر شدند

از طریق همین پنجره و توسط حسن اولین بار با رضی الدین تابان، مهدی فتاپور و فرخ نگهدار آشنا شدم.

18
مسلسل Santos Dumont مترجم الحلقة 1
برنامه نوروز ۵۴ آخرین برنامه مشترکمان بود
تفاصيل احتفال الفنانة أحلام بعيد ميلاد ابنتها لولوة
تا اینجا غم مشترک همه بند بود که در آن علاوه بر فدایی و مجاهد، توده ای ها و سه جهانی ها هم در این اندوه با ما همراه بودند
هل تعلم
مثلا رجایی، رفیق دوست و کچویی همراه دیگر زندانیان ورزش و مشخصا والیبال بازی میکردند