משרד החינוך מלגות. מלגות לסטודנטים

במסגרת זו המשרד מוביל את התוכנית הלאומית לפיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות בישראל בשנת , במסגרת שונה שם המשרד ל משרד המדע והאמנויות, וצורף אליו תיק התרבות שהיה חלק מ, זאת במטרה לפצות את שאולצה לפרוש מתפקידה כ
במסגרת הסכמי המדע מתקיימים כינוסים דו-לאומיים, מחקרים משותפים בין מדענים ישראלים ועמיתיהם בעולם וביקורי משלחות מלגות משרד החינוך מלווים אתכם גם אחרי התיכון משרד החינוך מעניק לסטודנטים הלוואות ומענקים למימון חלקי של שכר הלימוד

זוהי רשימה של הגופים המפורסמים על ידי משרד החינוך.

4
מלגות ללימודי חינוך ובמכללות להוראה
דרך כינוסים אלו ומיזמים נוספים, פועל המשרד כדי להגביר את המודעות בעולם לפוטנציאל ולחוזקה של ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה
מלגות לסטודנטים: מלגת משרד החינוך ללא התנדבות
מטרת המרכזים הם לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי בישראל
מלגות לסטודנטים: מלגת משרד החינוך ללא התנדבות
המתנדבים שעברו את המיון מתבקשים להעביר סדנאות העשרה ושיעורים חווייתיים בנושאים רלוונטיים לבני נוער בתיכונים
לאחר מכן יש לבצע כניסה למערכת ולמלא טופס אינטרנטי לאחר בדיקה ושדרוג מערכת הסיוע לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח, נמצא כי ישנם מקרים בהם נמסרו הודעות שגויות לסטודנטים בדבר זכאותם למלגה
המטרות העיקריות של התוכנית הן מיצוי כוח האדם המקצועי והפוטנציאל הכלכלי הטמון בתחומי המדע והטכנולוגיה שבהם לישראל יתרון יחסי המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, הנדסאי או מכינה

שימו לב, טופס זה מיועד אך ורק ללומדים בשנה תשע"ט אשר התחילו את לימודיהם בחודש אוקטובר 2018 ואינם מקבלים מלגה מקרן קמ"ח.

25
עדכון: נפתחה ההרשמה למלגת משרד החינוך
רמה ב' מקנה מענק בסך של כ - 6,240 שקלים, ורמה ג' מעניקה הלוואה לסטודנטים לתואר ראשון בסך 4,000 שקלים
מלגות ללימודי חינוך ובמכללות להוראה
בתחילתה של הממשלה ה-34, עמד בראש המשרד עד שמונה ל, במהלך כהונתה של , בעת שבראש המשרד עמד השר , הוחזר שם המשרד לשם משרד המדע והטכנולוגיה
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
כמו בתשפ"א, גם בתשפ"ב תסייע Milgapo לעשרות אלפי סטודנטים בהגשת המועמדות למלגה! ב- שונה שם המשרד למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ובראשה עמדה השרה אורית פרקש-הכהן