מוזיאון חיל הים חיפה. Clandestine Immigration and Naval Museum, Haifa

באגף חיל הים מתואר תפקודו של החיל בכל ובין המלחמות Gal submarines played an essential role in the 1982 Lebanon war
This ship originally was a British Tank landing craft Royal Navy Mark 2 Tank Landing Craft in World War II קו 208 הוא קו האוטובוס האחרון שנוסע למוזיאון חיל הים בחיפה

Tours If you can, I would suggest joining a tour.

28
Moovit
These include examples of their equipment and uniforms
Clandestine Immigration and Naval Museum, Haifa
Thus use the Site Map from at the top of this post
בסיס חיפה
קו 1 הוא קו הכרמלית האחרון שנוסע למוזיאון חיל הים בחיפה
Map of Clandestine Immigration and Naval Museum Directions You can reach the museum by car or using public transport And here is Af Al Pi Chen: To understand the name of this vessel, we need to know the story of SS Exodus
Also included in this naval display are photos, certificates, sketches of battles with the British authorities, models of the ships, original exhibits, and finally, examples of arms and weaponry which were used in naval warfare during that time הוא עוצר בקרבת מקום בשעה 07:07

Based on the German 206A type submarine, the Israeli Navy made significant changes to the class.

17
מוזיאון ההעפלה וחיל הים
Under optimal conditions, it can find submarines within an eight km radius
בסיס חיפה
Source: In September 1947, the ship sailed from Italy to Israel
Moovit
הוא עוצר בקרבת מקום בשעה 02:28