ביטוח לאומי העלאת מסמכים. טפסים

במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית לשירותי הסיעוד בסל השירותים קיים שווי כספי, כך שמי שיבחר בשילוב , יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף
סוגי הקבצים שניתן להעלות : JPEG, JPG, TIFF, TIF, PNG, BMP, PDF על מנת לקבל פירוט על כל מסמך, תוכלו ללחוץ עליו

על המסמך להכיל את ממוצע הציונים.

9
העלאת מסמכים
את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: דרך הקישור לטפסים ואישורים
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
בימים אלו מיישמים בביטוח הלאומי את המהפכה בה ניתן לשלוח ישירות מאתר הביטוח הלאומי לפקיד בסניף מסמכים הקשורים לנושאי מלאות וגביה
שליחת מסמכים לביטוח לאומי
שימו לב, התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת
הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת רק אז על המשפחה למלא בקשה להיתר משותף ולהעביר למשרד הפנים עם החלטת הועדה
ל אחר הקשת פרטי הזיהוי, ניתן להוסיף הערה לפקיד לא חובה , לשנות את הסניף המטפל כברירת מחדל יופיע הסניף המטפל באזור ה מגורים של המבוטח , ולבחור את הקטגוריה וסוג המסמך

שליחת המסמכים מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בו מופיע אשף הנחיות לשליחת דואר אלקטרוני.

4
טפסים
בנוסף - מי שיוכר כזכאי למקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי 16 או 18 שעות שבועיות יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה שילוב גמלה בכסף עם שירותי סיעוד החל מ חודש יוני 2014 ניתן יהיה לשלב גמלה בכסף יחד עם שירותי סיעוד - מעסיק סיעודי יוכל לקבל באופן משולב גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים הקיימים בסל השירותים כמו: משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה
הגשת תביעות וטפסים און
לאחר סיום העלאת המסמכים תתבקשו ללחוץ על הכפתור "סיימתי להעלות את כל הקבצים"
עדכונים ביטוח לאומי
מסמכים נדרשים: אם קיימת במערכת דרישה למסמכים, לא ניתן יהיה להעלות מסמכים אחרים באופן מקוון עבור הנושא שבו קיימת הדרישה
הנחיות חדשות להוצאת היתר משותף לשני בני הזוג ניתן להוציא היתר גם לבן הזוג השני שאין לו מספיק ניקוד ולהעסיק עו"ז אחת לשני מטופלים כמובן לאחר בדיקת הרווחה שאין עומס טיפולי ומטעם הביטוח הלאומי נאמר בתגובה כי אם ידעו שמדובר באי הבנה או טעות, יפעילו את שיקול הדעת
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד החל מחודש ינואר 2014 מקבל קצבת סיעוד, המעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר בהתקיים כל התנאים האלה: - המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום העו"ס תלך לביטוח לאומי ותגיש דו"ח סוציאלי לועדה 3

באפשרותכם לקבל את הטפסים על ידי הורדה והדפסה או הזמנת הטופס שיישלח בדואר ישראל לכתובת המעודכנת במערכת הביטוח הלאומי.

איך ניתן לשלוח לכם מסמכים?
של הורייך על מנת לוודא את הקשר המשפחתי
עדכונים ביטוח לאומי
ניתן להעלות מסמכים מסוג : JPG, PNG, TIF, TIFF ו-PDF
טפסים
התשלום הוא עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ- 1