רכבת ישראל קריירה. תבע את רכבת ישראל

נוסע ברכבת ישראל שהגיש בדצמבר 2017 בקשה לאישור תביעה ייצוגית, טען כי הרכבת מטעה את הציבור ומתעשרת על חשבונו שלא כדין, כשהיא מסתירה במכוון את האפשרות לרכוש כרטיס יומי משולב ומעודדת רכישת כרטיסים רגילים יקרים יותר — ייאלץ לשלם לרכבת 75 אלף שקל שכר טרחת עו"ד המבקש יצא מנקודת הנחה מוטעית ולא בחן אותה בשלל האמצעים שהעמידה המשיבה לרשותו
ד הנגישות בצורה הולמת וברורה לצרכן" זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה שהגיש הנוסע

רכבת ישראל, באמצעות עורכי הדין רונן קצף, רוית קורן-פרי ושי ממת ממשרד מ.

17
תבע את רכבת ישראל
עוד נקבע כי "מסקנת בית המשפט בסופו של יום ולאחר בחינת עדות המבקש הינה, כי היה זה הוא עצמו 'שהטעה את עצמו'
תבע את רכבת ישראל
תבע את רכבת ישראל
הוא בחר לוותר על סיוע או בחינת כל האופציות שבאתר ואין לו להלין אלא על עצמו
הטעיה כאמור מצד המשיבה — הרכבת -ל יתרה מכך, קיימת לכל אחד מהנוסעים האפשרות לבחון מהו הסדר הנסיעה המשתלם ביותר עבורו, בין אם זה באמצעות בדיקה באתר האינטרנט של הרכבת או באפליקציה טרם הגעה לתחנה ורכישת הכרטיס, ובין אם זה באמצעות פנייה לנציג בתחנת הרכבת, כאשר המידע בדבר ההסדרים השונים קיים במערכות המשיבה הרכבת- ל
פירון ושות', טענה בתשובתה לבקשה כי בניגוד לנטען בבקשה, הרכבת מציגה לציבור הרחב באמצעי מדיה שונים את האפשרות לרכוש כרטיסים שונים, בין אם מדובר בכרטיס לנסיעה ברכבת בלבד או כרטיס משולב לכלי תחבורה ציבורית שונים, וכי לכל צרכן עומדת האפשרות לרכוש את הכרטיס המשתלם ביותר עבורו, כאשר ברור כי צרכיו של כל נוסע שונים וכי הרכבת אינה אמורה לעסוק בשאלה מהו הכרטיס הנכון עבור כל נוסע בנפרד ומהו האינטרס הכלכלי של אותו נוסע — מה גם שמחירי הנסיעה נקבעים על ידי המחוקק ולא על ידה השופט דורון חסדאי קבע כי "כלל המידע בדבר הסדרי הנסיעה השונים מפורסם באמצעים השונים, כאשר בשים לב לטיב ההתקשרות הצרכנית בעניינו, הרי שאין על הרכבת החובה כדי לוודא כי הלקוח הבין את כלל ההסדרים השונים

.

תבע את רכבת ישראל
תבע את רכבת ישראל
תבע את רכבת ישראל