בני מנשה. בני מנשה (1) / הרב אליהו בירנבוים

יעקב בוחר לברך את שני האחים בברכה אחת, שלא כ, וזאת, כנראה, כדי למנוע קנאה בין האחים The Chin, Kuki, and Mizo peoples of this particular group claim descent from one of the and have adopted the practice of
בתום תהליך ממושך של בירורים 218 מבני הקהילה השלימו את תהליך הגיור אולם הוא קבע שהדרך להשיבם לחיק עם ישראל היא על ידי מלא

Some have gained jobs as soldiers; others as nurses' aides for the elderly and infirm.

Bnei Menashe History
כלי התקשורת עדיין לא תפסו מקום כל כך מרכזי בתרבות המקומית, והמילה הנמסרת מדור לדור נותרה בעלת משקת ומשמעות
מנשה
המשמעות של קביעה זו היא שאין חוששים לקידושיהם וממילא אין בהם פסולי ממזרות, וכמובן שיש צורך בגיור כדי להשיבם ליהדות
המשפיעים של גלובס 2016
In November 2005, the Israeli government withdrew the rabbinic court team from India because of the strained relations
אם כל המשפחה הייתה חולה, הכהן היה מורח את הדם על פתח הבית ולא על גוף החולה Unlike the Naga tribe they live beside, the Kukis are seen as outsiders and transient
Hundreds of Mizo-Kuki-Chin emigrated to Israel גם בדיני ממונות שמרו בני מנשה על דין התורה, כאשר היה מתגלה גנב עליו להחזיר את הגנבה

During the 1980s, Avichail traveled to northeast India several times to investigate the people's claims.

13
בני מנשה (2) / הרב אליהו בירנבוים
תפילת שחרית בשבת עורכת כארבע שעות וכל מילה נאמרת בקול כמנהג הספרדים ופיוטים רבים הופכים לשירים
מנשה
המשפיעים של גלובס 2016
They discovered that their tradition of being the "children of Manmaseh" actually referred to the tribe of Menashe